Nawigacja:    Porady

Makrofotografia

Marek Wyszomirski
wyszomir@toya.net.pl

1. Podstawy fizyczne makrofotografii

Obiektyw możemy w przybliżeniu potraktować jako soczewkę o określonej ogniskowej f. Jeżeli na filmie chcemy uzyskać ostry obraz obiektu położonego w odległości y od tej soczewki to musi być spełnione równanie:

1/x + 1/y = 1/f

gdzie x jest odległością soczewki od filmu. Z kolei skala odwzorowania (czyli stosunek rozmiaru obrazu na filmie do rozmiaru rzeczywistego obiektu) będzie wynosić S=x/y. Jak łatwo zauważyć, w przypadku wyostrzenia na nieskończoność odległość soczewki od filmu będzie równa ogniskowej. W przypadku ostrzenia na przedmiot bliższy musimy tę odległość zwiększyć o pewien dodatkowy wyciąg d. Zatem x=f+d i nasze równanie przyjmuje postać:

Czytaj dalej 

Kodeks obserwatora ptaków

Jerzy Dyczkowski
jerzyd@ibb.waw.pl
(na podstawie American Birding Association)

Każdy, kto obserwuje ptaki musi zawsze szanować ptaki, przyrodę i prawa innych. Dobro ptaków i ich środowiska naturalnego ma zawsze pierwszeństwo przed interesami miłośnika ptaków.

1. Promuj dobro ptaków i ich naturalnego środowiska.

A. Wspieraj ochronę środowisk ważnych dla ptaków.

B. Aby nie wystawiać ptaków na stres lub niebezpieczeństwo, ograniczaj się i zachowuj ostrożność podczas obserwacji, fotografowania, nagrywania głosów lub filmowania. Szczególnie należy ograniczać swoje zachowanie w miejscach często odwiedzanych przez obserwatorów ptaków i/lub innych turystów, gdzie sumuje się wpływ wielu osób na ptaki i otoczenie.

Ogranicz stosowanie nagrań głosów i innych sposobów przywabiania ptaków i nigdy nie używaj takich metod w miejscach często odwiedzanych przez obserwatorów ptaków, ani do wabienia żadnego gatunku, który jest ginący lub zagrożony, albo jest rzadki w danej okolicy.

Czytaj dalej 

Kleszcze

Elżbieta Lejbrandt

Kleszcze, to krwiopijne pajęczaki należące do typu stawonogów. W Polsce żyją dwie rodziny kleszczy, a mianowicie Argasidae (kleszcze miękkie), do których należą obrzeżki oraz Ixodidae (kleszcze twarde), do których należy około 810 gatunków na całej kuli ziemskiej. W Polsce znamy 21 gatunków, z których kleszcz o nazwie Ixodes ricinus jest najpopularniejszy i najważniejszy w znaczeniu medycznym i weterynaryjnym. Wszystkie kleszcze są bezwarunkowymi pasożytami lądowych zwierząt kręgowych. Prawie wszystkie gatunki kleszczy są związane z żywicielami tylko na okres pobierania od nich pokarmu czyli krwi, natomiast resztę życia spędzają we właściwym dla siebie środowisku. W Polsce najczęściej spotykany jest kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) występujący na terenie całego kraju, szczególnie w środowiskach wilgotnych. Często można go spotkać w lasach mieszanych i liściastych, na obrzeżach lasu, na łąkach, pastwiskach, brzegach stawów i rzek, polanach, obszarach zarośniętych paprociami, jeżynami, czarnym bzem czy leszczynami. Zimę kleszcze spędzają głęboko pod ściółką. Wzrost temperatury powoduje zwiększenie ich aktywności. Najwyższą aktywność przejawiają wiosną i jesienią ( czerwiec i wrzesień), co jest związane z ich cyklem życiowym.

Czytaj dalej